Услуге

Трансфер технологија

Трансфер технологија

Војна инфраструктура

Војна инфраструктура

Ремонт

Ремонт

Обука и усавршавање

Обука и усавршавање

Безбедност веза и информациона безбедност

Безбедност веза и информациона безбедност

Истраживање, развој и испитивања

Истраживање, развој и испитивања

Као интегратор српске одбрамбене индустрије, Југоимпорт–СДПР има вишегодишње искуство у пружању различитих услуга из домена одбрамбене индустрије. Ту се пре свега мисли на: истраживање и развој, ремонт и модернизацију, обуку, школовање и усавршавање кадрова, пројектовање, изградњу и опремање објеката одбрамбене инфраструктуре, трансфер одбрамбених технологија, информациону безбедност и друго.

Осим фабрика одбрамбене индустрије у процес пружања услуга укључене су установе система одбране, пре свега Војнотехнички институт и Технички опитни центар за услуге испитивања наоружања и војне опреме, сертификације техничких производа и еталонирања мерне опреме, технички ремонтни заводи и Војна академија, као и низ истраживачко-развојних капацитета, научних института и факултета, државних и приватних индустријских предузећа.

Пружање услуга изградње војне инфраструктуре, као и пројектовање и изградња индустријских капацитета  поверено је пре свега ПМЦ Инжењерингу, зависном предузећу Југоимпорт–СДПР, основаном 1993. године. Основна делатност овог предузећа је управљање пројектима и извођење грађевинских радова у земљи и иностранству. Захваљујући богатом искуству у раду на различитим пројектима, познавању прилика на светском тржишту и плодоносној сарадњи са бројним компанијама и сарадницима, ПМЦ Инжењеринг пружа најквалитетнију подршку пословним патнерима у остварењу њихових циљева.