Безбедност веза и информациона безбедност

Стручни тимови Југоимпорт–СДПР-а веома су активни и на пољу информационе безбедности. Ова област обухвата савремене сервисе, производе и консалтинг у домену одбране од сајбер напада, укључујући АПТ кампање и „етичко хаковање”. Штета од сајбер напада може да изазове озбиљне дугорочне последице, па државе и сви актери у одбрамбеној индустрији повећавају своје капацитете за одбрану. Пошто су алати сајбер ратовања веома деструктивни, а лако доступни, неопходно је имати одговарајућа средства и стратегију за одбрану.

Наши сервиси и производи обухватају:

 • Развој софтвера, прилагођавање, тестирање и анализу алата за истраживање – намењено безбедносним структурама и организацијама за анализу дигиталних података
 • Алате сајбер ратовања: набавка, прилагођавање, тестирање и анализа
 • Алате за информациону безбедност: прикупљање информација из јавно доступних извора, анализа и тумачење.

Одбрана од сајбер напада:

 • Стратешки консалтинг
 • Развој регулативе
 • Развој, имплементација и усаглашавање стандарда и прописа
 • Процена технолошког ризика
 • Испитивање осетљивости на напад
 • Процена безбедности мрежне, системске и софтверске инфраструктуре
 • Развој процедура CERT/CSIRT
 • Планирање и имплементација SOC (Security Operations Center) центара
 • Развој планова за информациону безбедност

Решавање инцидентних ситуација:

 • Подршка на даљину и на лицу места
 • Опоравак система и података
 • Анализа инцидента
 • Креирање процедура за решавање инцидентних ситуација

Безбедност комуникације

 • Сервис за безбедну шифровану неговорну и текстуалну комуникацију
 • Оперативна безбедност
 • Безбедна инфраструктура
 • Услуге провајдера

Истраживање и развој

 • Евалуација хардверских и софтверских решења
 • Провера безбедности ланца добављача и испорученог хардвера и софтвера
 • Лабораторије за тестирање софтвера
 • Провера шифрованих алгоритама
 • Развој софтвера

Консалтинг и сервиси из области информационе безбедности:

Консултације у оперативном домену информационе безбедности

 • АПТ симулације и кампање
 • Развој алата за АПТ
 • Прикупљање информација из домена јавно доступних информација
 • Развој алата за безбедност од сајбер напада