Безбедност веза и информациона безбедност

Стручни тимови Југоимпорт–СДПР-а веома су активни и на пољу информационе безбедности. Ова област обухвата савремене сервисе, производе и консалтинг у домену одбране од сајбер напада, укључујући АПТ кампање и „етичко хаковање”. Штета од сајбер напада може да изазове озбиљне дугорочне последице, па државе и сви актери у одбрамбеној индустрији повећавају своје капацитете за одбрану. Пошто су алати сајбер ратовања веома деструктивни, а лако доступни, неопходно је имати одговарајућа средства и стратегију за одбрану.

Наши сервиси и производи обухватају:

•  Развој софтвера, прилагођавање, тестирање и анализу алата за истраживање – намењено безбедносним структурама и организацијама за анализу дигиталних података

• Алате сајбер ратовања: набавка, прилагођавање, тестирање и анализа

• Алате за информациону безбедност: прикупљање информација из јавно доступних извора, анализа и тумачење.

 

Одбрана од сајбер напада:

•  Стратешки консалтинг

•  Развој регулативе

•  Развој, имплементација и усаглашавање стандарда и прописа

•  Процена технолошког ризика

•  Испитивање осетљивости на напад

•  Процена безбедности мрежне, системске и софтверске инфраструктуре

•  Развој процедура CERT/CSIRT

•  Планирање и имплементација SOC (Security Operations Center) центара

•  Развој планова за информациону безбедност

 

Решавање инцидентних ситуација:

•  Подршка на даљину и на лицу места

•  Опоравак система и података

•  Анализа инцидента

•  Креирање процедура за решавање инцидентних ситуација

 

Безбедност комуникације

• Сервис за безбедну шифровану неговорну и текстуалну комуникацију

• Оперативна безбедност

• Безбедна инфраструктура

• Услуге провајдера

 

Истраживање и развој

• Евалуација хардверских и софтверских решења

• Провера безбедности ланца добављача и испорученог хардвера и софтвера

• Лабораторије за тестирање софтвера

• Провера шифрованих алгоритама

• Развој софтвера

 

Консалтинг и сервиси из области информационе безбедности:

Консултације у оперативном домену информационе безбедности

•  АПТ симулације и кампање

•   Развој алата за АПТ

•   Прикупљање информација из домена јавно доступних информација

•   Развој алата за безбедност од сајбер напада