О нама

Југоимпорт – СДПР Ј.П. је државно предузеће са успешном вишедеценијском традицијом у промету наоружања, војне опреме и трансфера технологије.

Историја компаније почиње 18. јуна 1949. године када је Решењем председника Владе ФНРЈ и Министра народне одбране маршала Јосипа Броза Тита, основано предузеће за међународну трговину “Југоимпорт” са примарним циљем да увози делове и репроматеријал за потребе домаће војне индустрије.

Протеком времена, производни капацитети југословенске војне индустрије прерасли су домаће потребе, па је излазак на светско тржиште била економска неминовност. Од 1953. године “Југоимпорт” почиње да се бави и извозом. Државном одлуком, 1974. године послови увоза и извоза наоружања и војне опреме централизовани су у оквиру новоформиране Савезне дирекције за промет и резерве производа са посебном наменом (СДПР), у чији је састав ушло и предузеће “Југоимпорт”. Након неколико реорганизација, одлуком Владе Републике Србије од 8. јуна 2006. Југоимпорт – СДПР Ј.П. послује као јавно предузеће у државном власништву. Током своје дуге пословне историје, предузеће кроз спољнотрговниски промет наоружања, опреме и војног инжењеринга остварило приход од око 22 милијарде долара.

Органи Југоимпорт – СДПР Ј.П. су: Управни одбор (УО) и директор. Директора предузећа именује и разрешава Влада Републике Србије.