Kopnene snage

Pešadijsko naoružanje i oprema

Pešadijsko naoružanje i oprema

Sistemi vatrene podrške i programi modernizacije

Sistemi vatrene podrške i programi modernizacije

Borbena i neborbena vozila i programi modernizacije
Копнена војска

Borbena i neborbena vozila i programi modernizacije

Kopneni sistemi protivvazdušne odbrane i programi Modernizacije s pratećim podsistemima

Kopneni sistemi protivvazdušne odbrane i programi Modernizacije s pratećim podsistemima

Optička i optoelektronska oprema, radari, multi-senzorski Sistemi za osmatranje bojišta, sistemi za upravljanje vatrom, Sistemi veze i kriptozaštite i sistemi c4i

Optička i optoelektronska oprema, radari, multi-senzorski Sistemi za osmatranje bojišta, sistemi za upravljanje vatrom, Sistemi veze i kriptozaštite i sistemi c4i

NBH oprema

NBH oprema

Inženjerijska oprema

Inženjerijska oprema

Intendantska oprema

Intendantska oprema

Sredstva kopnene vojske predstavljaju najznačajniji deo ukupne ponude Jugoimport–SDPR-a. Ponuda sredstava kopnene vojske (KOV) sastoji se od složenih borbenih sistema, koji obuhvataju više kategorija-podgrupa: samohodna i vučna sredstva klasične i raketne artiljerije, sistemi vođenih raketa, oklopna borbena vozila sa pripadajućim podsistemima iz proizvodnog programa Jugoimport–SDPR-a, kao i vrlo širok dijapazon sredstava kopnene vojske proizvedenih u drugim preduzećima odbrambene industrije – pešadijskog naoružanja i pešadijske opreme, bacača granata i minobacača, optike, optoelektronike, elektronike, senzorske tehnologije, i razne vrste municije, uključijući pešadijsku, minobacačku, municiju za bacače granata, municiju srednjih kalibara, artiljerijsku i raketnu municiju i municiju za tenkovske topove, kao i sve relevantne komponente municije: barute, raketna goriva, eksplozive, kapisle, upaljače itd. Praktično, komletna ponuda je plod sopstvenog razvoja obavljenog u okviru preduzeća odbrambene industrije, kao i Vojnotehničkog i drugih naučnih instituta, što ponudi daje poseban kvalitet i prednost u odnosu na mnoge odbrambene industrije zasnovane na licencnoj proizvodnji. Takođe, treba naglasiti da se platforme, naoružanje, municija i oprema razvijaju i proizvode u skladu sa sopstvenim, ruskim i NATO standardima, što predstvlja značajnu komparativnu prednost. Sredstva KOV u ponudi, po svom asortimanu, tj. dijapazonu ponude, kao i dostignutim karakteristikama, daju ponudi Jugoimport–SDPR-a mesto na globalnom tržištu naoružanja i vojne opreme koje značajno prevazilazi mnoge demografski i privredno razvijenije zemlje.

Srpska odbrambena industrija kontinuirano proizvodi pešadijsko naoružanje od druge polovine 19. veka.

Početkom 70-ih godina započeta je proizvodnja puške na bazi sistema Kalašnjikov, koja je i danas zastupljena i proširena na savremene sisteme. Osim osnovnog kalibra 7.62 h 39 mm, familija automatskog oružja na bazi sistema Kalašnjikov je polovinom 70-ih godina razvijena u kalibru 7.62 h 51 mm NATO, a početkom 80-ih i u kalibru 5.56 h 45 mm. Krajem 90-ih godina je, značajnijom modernizacijom sistema Kalašnjikov, na bazi niza sopstvenih tehničkih rešenja, razvijena familija automatskih pušaka M21. Primenom savremenih tehničkih rešenja, prateći trendove u razvoju streljačkog naoružanja, razvijena je i nova familija pušaka, odnosno automatskog oružja u kalibru 7.62 h 39 mm, u čijoj je proizvodnji zastupljena primena polimera (kundak, rukohvat, okvir za municiju i dr.). Ona danas predstavlja osnov za proizvodnju oružja u tom kalibru. Na sličan način je modernizovana i familija pušaka kalibra 7.62 h 51 mm NATO. Poslednjih godina su razvijene različite varijante neautomatskih i poluautomatskih snajperskih pušaka, kao i modernizovana varijanta puškomitraljeza u kalibru 7.62 h 51 mm NATO.

Iskorak u nove kalibre i modularna sredstva načinjen je razvojem univerzalnog i avangardnog rešenja modularne puške u kalibrima 6.5 h 39 mm GRENDEL i 7.62 h 39 mm. Razvoj modularne puške zasniva se na primeni svih dosadašnjih iskustava u modernizaciji i razvoju novih modela na bazi sistema Kalašnjikov, a univerzalno rešenje modularne puške podrazumeva korišćenje dva kalibra samo uz zamenu cevi i okvira, dok je kompletan mehanizam puške prilagođen korišćenju oba kalibra. Razvoj svih navedenih sistema streljačkog naoružanja zasniva se na primeni nosača nišanskih i drugih podsistema na bazi Pikatini šine.

Proizvodni program čine i bacači granata u ruskom i NATO standardu, kao i minobacači svih kalibara  60 mm, 80/82 mm, 120 mm, uključujući i lake minobacače velikog dometa u kalibrima 60 mm i 120 mm, automatski bacač granata 30 mm ruskog standarda, kao i potcevni bacači granata ruskog standarda i revolverski bacači granata NATO standarda sa širokim dijapaznom municije. 

U oblasti balističke zaštitne opreme u ponudi su balistički šlemovi, ploče, uniforme i ostala oprema za pešadiju. Proizvodnjom lične zašitne balističke opreme i uniformi bavi se nekoliko preduzeća. Oprema se proizvodi u skladu sa NIJ standardom na bazi sopstvenog razvoja i sopstvenih tehničih rešenja prepoznatljivih na svetskom tržištu, dok se savremeni balistički materijali nabavljaju iz uvoza. 

Program razvoja opreme i naoružanja za vojnika budućnosti baziran je na implementaciji sistema C4I i u skladu je sa najnovijim dostignućima u oblasti optike i optoelektronike, sistema za upravljanje vatrom, naoružanja i zaštitne opreme. 

U oblasti sistema vatrene podrške, kontinuirana industrijska proizvodnja topova teče od 1853. godine, a trenutno je u proizvodnji niz artiljerijskih oruđa, samohodnih i vučnih, u kalibrima od 105 mm do 155 mm. U toku su programi modernizacije postojećih sistema artiljerijskih oruđa, i ruskih i NATO standarda (105 mm, 122 mm, 130 mm, 155 mm). Posebno značajno mesto zauzimaju dostignuća u oblasti samohodne artiljerije, gde smo ponosni na sistem Nora koji je globalno prepoznatljiv i ide rame uz rame sa vodećim svetskim proizvođačima.

Kvalitetnu ponudu višecevnih lansera raketa čine sredstva vučnih i samohodnih lansera raketa kalibra 107 mm, 122 mm i 128 mm, uključujući i raketu dometa 40 km za sistem Grad i sopstvene sisteme na bazi tih raketa. Trenutno su u fazi razvoja raketni sistemi i rakete kalibra 262 mm dometa preko 70 km, kao i vođeni raketni sistem kalibra 400 mm (INS/GPS vođena raketa). 

Naši sistemi vođenih raketa za dejstvo na tačkaste ciljeve na kopnu i vodi bazirani su na primeni optoelektronskog vođenja sa DATA linkom, koji omogućava precizno gađanje pokretnih i nepokretnih ciljeva na udaljenosti do 25 km na bazi optičkih vlakana i radio data linka. U fazi razvoja su sistemi većeg dometa na bazi radio data linka. 

Srpska odbrambena industrija trenutno ne proizvodi tenkove, ali radi na programima njihove modernizacije. Proizvodni program Jugoimport SDPR-a čini nekoliko tipova vozila točkaša u formuli 4h4 i 8h8 sa nezavisnim oslanjanjem. Srpska industrija proizvodi i vozilo klase MRAP u formuli 6h6 sa zavisnim oslanjanjem. U oblasti neborbenih vozila proizvodimo familije višenameskih i transportnih vozila na bazi formula pogona 4h4, 6h6 i 8h8, uključujući i modele sa nezavisnim oslanjanjem. Proizvodimo i naoružanje, odgovarajuću opremu i komponente za oklopna borbena vozila, dok se proizvodnja samih oklopnih vozila zasniva, pre svega, na sopstvenim kapacitetima i saradnji sa tehnološkim partnerima sa Zapada od kojih se nabavljaju
značajniji podsistemi.

Kada je reč o PVO, osnovni deo ponude zasniva se na modernizaciji i umrežavanju raketnih sistema PVO kroz ugradnju savremene opreme, optike, optoelektronike, digitalizaciju, umrežavanje sa komandno-informacionim sistemima i sl. 

U ovoj oblasti ponuda obuhvata proizvode desetak preduzeća koja proizvode nišanske sprave za streljačko naoružanje, minobacače, artiljeriju, kao i optoelektronsku opremu za osmatranje i nišanjenje na bazi pojačivača slike, dok se osnovni elementi sistema na bazi termovizije uvoze. Naučni instituti u Republici Srbiji rade na integraciji istraživačko-razvojnih i proizvodnih kapaciteta u oblasti senzorske i mikrotalasne tehnologije, i proizvode i
integrišu komponente i kompletne sisteme za upravljanje vatrom. Nekoliko preduzeća se bavi i proizvodnjom komunikacione opreme, kriptozaštitom i sistemima C4I, pre svega za primenu u združenim jedinicama kopnene vojske i sistemima PVO.

Srpska odbrambena industrija kontinuirano, od Prvog svetskog rata, proizvodi sredstva ABHO. Danas su u proizvodnji zaštitna maska treće generacije NATO standarda, zaštitne maske prilagođene upotrebi u policiji, pri dejstvu bojnih otrova za privremeno onesposobljavanje, lična zaštitna oprema, kao i širok dijapazon filtera, uključujući i filtere koji su namenjeni ne samo zaštiti od bojnih otrova već i od industrijskih katastrofa (CoCBrN). Proizvodnja se zasniva na samostalnom i potpuno zaokruženom procesu istraživanja i razvoja uključujući i proizvodnju aktivnog uglja, gumenih i drugih materijala. Osim lične zaštitne opreme, u ponudi su i sistemi za kolektivnu zaštitu objekata i vozila.