Kopneni sistemi protivvazdušne odbrane i programi Modernizacije s pratećim podsistemima

U ponudi se nalaze razni programi modernizacije raketnih sistema protivvazdušne odbrane, proizvedenih u bivšem SSSR-u, pre svega sistema Pečora i Kub/2 koji obuhvataju modernizaciju radarskih sistema i sistema za vođenje ugradnjom digitalnih modula, razvoj posebnih komandnih mesta, integraciju u mrežno centrično bojište, kao i modernizaciju samih raketa implementacijom novih raketnih motora ili pogonskih punjenja, integracija novih raketa na sisteme i sl. Takođe, u ovoj oblasti nudimo razvoj i proizvodnju hibridnih artiljerijsko-raketnih sistema na bazi ugradnje postojećih modernizovanih protivavionskih topova na oklopljene točkaške šasije, uz modernizaciju SUV-a i integraciju raketnih sistema malog dometa. Primer koji je realizovan iz ove oblasti jeste sistem Pasars.