O nama

Jugoimport – SDPR J.P. je državno preduzeće sa uspešnom višedecenijskom tradicijom u prometu naoružanja, vojne opreme i transfera tehnologije.

Istorija kompanije počinje 18. juna 1949. godine kada je Rešenjem predsednika Vlade FNRJ i Ministra narodne odbrane maršala Josipa Broza Tita, osnovano preduzeće za međunarodnu trgovinu “Jugoimport” sa primarnim ciljem da uvozi delove i repromaterijal za potrebe domaće vojne industrije.

Protekom vremena, proizvodni kapaciteti jugoslovenske vojne industrije prerasli su domaće potrebe, pa je izlazak na svetsko tržište bila ekonomska neminovnost. Od 1953. godine “Jugoimport” počinje da se bavi i izvozom. Državnom odlukom, 1974. godine poslovi uvoza i izvoza naoružanja i vojne opreme centralizovani su u okviru novoformirane Savezne direkcije za promet i rezerve proizvoda sa posebnom namenom (SDPR), u čiji je sastav ušlo i preduzeće “Jugoimport”. Nakon nekoliko reorganizacija, odlukom Vlade Republike Srbije od 8. juna 2006. Jugoimport – SDPR J.P. posluje kao javno preduzeće u državnom vlasništvu. Tokom svoje duge poslovne istorije, preduzeće kroz spoljnotrgovniski promet naoružanja, opreme i vojnog inženjeringa ostvarilo prihod od oko 22 milijarde dolara.

Organi Jugoimport – SDPR J.P. su: Upravni odbor (UO) i direktor. Direktora preduzeća imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije.