Копнена војска

NBH oprema

Lična NBH zaštitna oprema

Lična NBH zaštitna oprema

NBH zaštita za objekte i vozila

NBH zaštita za objekte i vozila

NBH zaštita za objekte

NBH zaštita za objekte

NBC zaštita za vozila

NBC zaštita za vozila

Filteri i aktivni ugalj

Filteri i aktivni ugalj

U oblasti NBH opreme Jugoimport–SDPR ima iskustvo u razvoju i proizvodnji lične i kolektivne NBH zaštite, odn. zaštite borbenih i neborbenih vozila i drugih platformi, objekata, konterjnera i sl. koje se zasniva na samostalnom razvoju i proizvodnji aktivnog uglja, filtera različitih kapaciteta i tipova, razvoju lične zaštite na bazi zaštitinih maski prve, druge i treće generacije i odgovarajućoj odeći i obući. Kod zaštite objekata, platformi takođe su karakteristični sistemi za detekciju NBH pretnje i aktiviranje filtro-ventilacionih uređaja za zaštitu.