ЛРСВМ 262/122 мм је потпуно аутоматизован, опремљен са GPS/INS и може да делује потпуно аутономно са могућношћу извођења програмиране борбене мисије. Основна опција подразумева коришћење лансирних контејнера за једнократну употребу. ЛРСВМ 262/122 мм има могућност прихвата два резервна лансирна контејнера 122 мм. Пуњење и пражњење лансирног система врши се дизалицом монтираном на платформи. Постоји опција лансирних цеви и за вишекратну употребу.