LRSVM 262/122 mm je potpuno automatizovan, opremljen sa GPS i INS i može da
deluje potpuno autonomno sa mogućnošću izvođenja programirane borbene misije.
Osnovna opcija podrazumeva korišćenje lansirnih kontejnera za jednokratnu
upotrebu. LRSVM 262/122 mm ima mogućnost prihvata dva rezervna lansirna
kontejnera 122 mm. Punjenje i pražnjenje lansirnog sistema vrši se dizalicom
montiranoj na platformi. Postoji opcija lansirnih cevi i za višekratnu upotrebu.

Osnovne tehničke karakeristike LRSVM 262/122 mm
Domet 70 km (262 mm) i 40 km (122 mm)
Kalibar 262 mm, 122 mm
Lansirni uređaj Lansirni moduli za jednokratnu upotrebu
Broj lansirnih modula 2
Broj cevi u jednom lansirnom modulu 6 (262 mm), 25 (122 mm)
Lansirni moduli obezbeđuju
- usmerenje pri lansiranju
- bravljenje rakete u transportu
- električno pripaljivanje raketnog motora
- čuvanje i skladištenje
Temperaturni opseg upotrebe od 243 K do 327 K
Polje dejstva
- po visini 3° ÷ 60°
- po pravcu ±110°
Pokretanje lansera po pravcu i elevaciji
- automatski
- poluautomatski
- ručno
Tačnost zauzimanja uglova po pravcu i elevaciji ±00-01 (podela 64-00)
Tačnost pozicije LRSVM ±1 m
Tačnost orijentacije LRSVM na vatrenom položaju ±00-01
Ugaona brzina
- po elevaciji 2°/s max
- po pravcu 3°/s max
Vozilo KAMAZ 6560 8x8 sa oklopljenom kabinom
Sastav i smeštaj posluge tri poslužioca u kabini vozila
Punjenje lansera standardna dizalica za utovar i istovar kontejnera na logističkom vozilu
ili samopunjenje sa rezervnim kompletom smeštenog na platformi
Stabilnost oruđa pri gađanju ostvaruje se pomoću četiri stope za isključenje elastičnosti sistema
Orijentacija i navigacija posredstvom INS-a i GPS-a
Borbena misija autonomna
Otklanjanje uticaja kosine terena automatski, posredstvom specijalnog uređaja,do nagiba 5°
Elektronski okidač
- rafalno lansiranje sa promenljivim vremenskim razmakom: 0.8 s do 4 s
- jedinačna paljba
- opaljenje iz kabine vozila ili zaklona na udaljenosti 25 m
Vreme pripreme oruđa za dejstvo 90 s
Vreme napuštanja vatrenog položaja 90 s
Zaštita oruđa i maskiranje mehanizovana ceradna zaštita - opciono, maskirna mreža
Masa 35000 kg (max)
Gabaritne dimenzije
- dužina (max) 10500 mm
- širina (max) 2600 mm
- visina (max) 2800 mm
Način transporta železnicom, vučnim vozom, brodom i avionom

LRSVM 262/122 mm se sastoji od sledećih podsistema:
• Vozilo
• Lansirna nadgradnja
• Lansirni moduli
• Dizalica za punjenje
• Automatika i pogoni
• SUV

Tehničku specihikaciju možete preuzeti ovde.