LRSVM 262/122 mm je potpuno automatizovan, opremljen sa GPS/INS i može da deluje potpuno autonomno sa mogućnošću izvođenja programirane borbene misije. Osnovna opcija podrazumeva korišćenje lansirnih kontejnera za jednokratnu upotrebu. LRSVM 262/122 mm ima mogućnost prihvata dva rezervna lansirna kontejnera 122 mm. Punjenje i pražnjenje lansirnog sistema vrši se dizalicom montiranom na platformi. Postoji opcija lansirnih cevi i za višekratnu upotrebu.