Samohodni raketni sistemi za dejstva na tenkove, druge zemaljske ciljeve i vodene ciljeve

U okviru modularnih raketnih sistema raketne podrške se nalaze i sistemi koji osim raketnih nevođenih projektila, kao i raketnih projektila sa korekcijom putanje mogu da lansiraju i vođene raketne projektile koji se lansiraju po sistemu optoelektronskog pođenja na bazi data linka i namnjeni su gađanju tačkastih pokretnih ciljeva na kopnu i vodi. Posebnu grupu čine specijalizovani lanseri koji služe za lansiranje, odn. vođenje isključivo ove grupe optoelektronski vođenih raketa.