Копнена војска

Оптичка и оптоелектронска опрема, радари, мулти-сензорски Системи за осматрање бојишта, системи за управљање ватром, Системи везе и криптозаштите и системи ц4и

Оптомеханички и оптоелектронски уређаји за пешадијско наоружање

Оптомеханички и оптоелектронски уређаји за пешадијско наоружање

Оптомеханички и оптоелектронски уређаји за борбене станице, минобацаче и артиљерију

Оптомеханички и оптоелектронски уређаји за борбене станице, минобацаче и артиљерију

Уређаји за осматрање и визуализацију

Уређаји за осматрање и визуализацију

Оптоелектронске мулти-сензорске платформе за осматрање и управљање ватром

Оптоелектронске мулти-сензорске платформе за осматрање и управљање ватром

Радари

Радари

Системи C4I

Системи C4I

Област обухвата развој и производњу низа подсистема и система на бази  оптоелектронске  и сензорске технологије , укључујући и системе за  осматрање и управљање  ватром артиљерије, са интегрисаним системима везе и криптозаштите који омогућавају интеграцију у савремено мрежно центрично бојиште.