Намењено је за уништавање и онеспособљавање појединачних и групних циљева на даљинама до 800 метара. Потпуна даљинска контрола кретањем возила и оружним системима врши се са удаљеног безбедног места.