Даниел Пантић

Име и презиме: Даниел Пантић

Контакт телефон: 011/222-4444

Е-пошта: office@yugoimport.com

Држављанство: Република Србија

Датум и место рођења: 30.06.1976. године, Мостар, БиХ

Образовање

  • 2000. - Војнотехничка академија Војске Југославије, Београд - дипломирани економиста;
  • 2010. - Алфа универзитет Факултет за трговину и банкарство "Јанићије и Даница Карић" - магистар наука финансијског менаџмента, област: рачуноводство и ревизија;
  • 2016. - Универзитет Унион - Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије, Београд - доктор економских наука.

Радно искуство

  • Од 01.10.2000. до 31.08.2002. обављао послове екстерне ревизије у привредном друштву "Deloitte & touche" d.o.o., Бања Лука;
  • Од 01.09.2002. до 28.12.2004. обављао послове у привредном друштву "Deloitte & toucne revizija" d.o.o., Београд;
  • Од 29.12.2004. до 01.08.2005. обављао послове у привредном друштву "Deloitte revizija" d.o.o., Београд;
  • Од 17.10.2005. до 21.09.2007. обављао послове у привредном друштву "Делта банка" а.д., Београд;
  • Од 22.09.2007. до 15.06.2009. обављао послове интерне контроле у привредном друштву "Ирва инвестиције" д.о.о., Београд;
  • Од 16.06.2009. до 15.11.2012. обављао послове директора у привредном друштву "Business support company", Београд;
  • Од 19.11.2012. до 01.07.2013. у радном односу у Јавном предузећу „Југоимпорт-СДПР", на пословима саветника директора, а од 01.07.2013. године обавља послове помоћника директора Јавног предузећа „Југоимпорт-СДПР" за економско-финансијске послове.