Daniel Pantić

Ime i prezime: Daniel Pantić

Kontakt telefon: 011/222-4444

E-pošta: office@yugoimport.com

Državljanstvo: Republika Srbija

Datum i mesto rođenja: 30.06.1976. godine, Mostar;

Obrazovanje

 • 2000. godine - Vojnotehnička akademija Vojske Jugoslavije, Beograd - diplomirani ekonomista;
 • 2010. godine - Alfa univerzitet, Fakultet za trgovinu i bankarstvo "Janićije i Danica Karić" - magistar nauka finansijskog menadžmenta, oblast: računovodstvo i revizija;
 • 2016. godine - Univerzitet Union, Beogradska bankarska akademija - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd - doktor ekonomskih nauka.

Radno iskustvo

 • Od 01.10.2000. do 31.08.2002. godine obavljao poslove eksterne revizije u privrednom društvu "Deloitte & touche" d.o.o., Banja Luka;
 • Od 01.09.2002. do 28.12.2004. godine obavljao poslove u privrednom društvu "Deloitte & toucne revizija" d.o.o., Beograd;
 • Od 29.12.2004. do 01.08.2005. godine obavljao poslove u privrednom društvu "Deloitte revizija" d.o.o., Beograd;
 • Od 17.10.2005. do 21.09.2007. godine obavljao poslove u privrednom društvu "Delta banka" a.d., Beograd;
 • Od 22.09.2007. do 15.06.2009. godine obavljao poslove interne kontrole u privrednom društvu "Irva investicije" d.o.o., Beograd;
 • Od 16.06.2009. do 15.11.2012. godine obavljao poslove direktora u privrednom društvu "Business support company", Beograd;
 • Od 19.11.2012. do 01.07.2013. godine u radnom odnosu u J.P. Jugoimport-SDPR, na poslovima savetnika direktora;
 • Od 01.07.2013. godine obavlja poslove pomoćnika direktora J.P. Jugoimport-SDPR za ekonomsko-finansijske poslove.