60 mm

60 mm

81/82 mm

81/82 mm

120 mm

120 mm

U oblasti minobacača Jugoimport–SDPR ima tradiciju razvoja i proizvodnje dugu oko 70 godina. Proizvodi minobacače svih kalibara na bazi, pre svega, glatih cevi, uključujući lake, prenosne, tzv. Comando minobacače u kalibru 60 mm, zatim standardne minobacače srednjeg dometa, kao i minobacače velikog dometa u kalibru 60 mm, koji sa odgovarajućom municijom povećanog dometa postižu domete koji su bili karakteristični za minobacače 81/82 mm. Takođe, proizvode se minobacači 81/82 mm, kao i minobacači 120 mm, uključujući lake i minobacače veoma velikog dometa. Sa odgovarajućom municijom povećanog dometa postiže se domet od 9,5 km, dok sa aktivno-reaktivnom municijom dometi mogu da iznose i 14 km – ta municija je u razvoju. U razvoju je nekoliko projekata samohodnih minobacača na bazi ugradnje u točkaške i gusenične šasije.