Морнаричко наоружање, оптоелектроника и СУВ

Уградња наоружања, оптике и оптоелектронике, система за управљање ватром на постојећа пловила разних партнерских земаља у зависности од њихових потреба, укључујући и ремонт пловила. У овим пословима Југоимпорт–СДПР има доста искуства.