Зорица Ђурковић

Име и презиме: Зорица Ђурковић

Телефон: 011/ 2224-444

Е-пошта: office@yugoimport.com

Држављанство: Република Србија

Датум и место рођења: 14.09.1959., Београд, Република Србија

Образовање

  • 2008. - Мегатренд Универзитет Београд - Факултет за менаџмент Ваљево - дипломирани економиста.

Радно искуство

  • Од 21.09.1981. до 17.05.1998. обављала финансијско - рачуноводствене послове у радној организацији "Србијапревоз";
  • Од 18.05.1998. до 23.01.2001. обављала послове шефа кабинета министра просвете;
  • Од 24.01.2001. до 31.01.2005. обављала послове службеника у кабинету министра просвете и спорта;
  • Од 01.02.2005. до 14.05.2013. обављала послове шефа кабинета председника Градске општине Земун;
  • Од 15.05.2013. до 31.12.2015. у радном односу у Јавном предузећу "Југоимпорт-СДПР", на пословима вишег саветника у кабинету директора, а од 01.01.2016. године обавља послове помоћнице директора за опште послове и квалитет.