Зорица Ђурковић

Име и презиме:  Зорица Ђурковић

Телефон:  011/ 2224-444

Е-пошта:  office@yugoimport.com

Држављанство: Република Србија

Датум и место рођења: 14.09.1959. године, Београд;

 

Образовање

  • 2008. - Мегатренд Универзитет Београд - Факултет за менаџмент Ваљево - дипломирани економиста.

Радно искуство

  • Од 21.09.1981. до 17.05.1998. године- обављала финансијско - рачуноводствене послове у радној организацији "Србијапревоз";
  • Од 18.05.1998. до 23.01.2001. године- обављала послове шефа кабинета министра просвете;
  • Од 24.01.2001. до 31.01.2005. године- обављала послове службеника у кабинету министра просвете и спорта;
  • Од 01.02.2005. до 14.05.2013. године- обављала послове шефа кабинета председника Градске општине Земун;
  • Од 15.05.2013. до 31.12.2015. године- у радном односу у Ј.П. Југоимпорт-СДПР, на пословима вишег саветника у кабинету директора;
  • Од 01.01.2016. године- обавља послове помоћнице директора за опште послове и квалитет.