Zorica Đurković

Ime i prezime: Zorica Đurković

Telefon: 011/ 2224-444

E-pošta: office@yugoimport.com

Državljanstvo: Republika Srbija

Datum i mesto rođenja: 14.09.1959., Beograd, Republika Srbija

Obrazovanje

  • 2008. - Megatrend Univerzitet Beograd - Fakultet za menadžment Valjevo - diplomirani ekonomista.

Radno iskustvo

  • Od 21.09.1981. do 17.05.1998. obavljala finansijsko - računovodstvene poslove u radnoj organizaciji "Srbijaprevoz";
  • Od 18.05.1998. do 23.01.2001. obavljala poslove šefa kabineta ministra prosvete;
  • Od 24.01.2001. do 31.01.2005. obavljala poslove službenika u kabinetu ministra prosvete i sporta;
  • Od 01.02.2005. do 14.05.2013. obavljala poslove šefa kabineta predsednika Gradske opštine Zemun;
  • Od 15.05.2013. do 31.12.2015. u radnom odnosu u Javnom preduzeću "Jugoimport-SDPR", na poslovima višeg savetnika u kabinetu direktora, a od 01.01.2016. godine obavlja poslove pomoćnice direktora za opšte poslove i kvalitet.