Александар Перић

Име и презиме:  Александар Перић

Е-пошта: aleksandar.peric@pks.rs

Држављанство: Република Србија

 

Образовање

 • 1984. године - Дипломирао на Београдском Универзитету, Технолошко-металуршки факултет, одсек за хемијско инжењерство – група за заштиту животне средине;
 • 1989. године - Магистрирао на Београдском Универзитету, Технолошко-металуршки факултет, одсек за хемијско инжењерство – група за заштиту животне средине;
 • 1994. године - Докторирао на Београдском Универзитету, Технолошко-металуршки факултет.

Специјализације

 • 1983. године - „Titan" Cement Company, Солун, Грчка (поступци у детекцији и пречишћавању индустријских полутаната);
 • 1989. године - IAEA technical corse, KfK, Немачка (управљање отпадним материјалима из примене радиоизотопа у медицини и индустрији);
 • 1990-1991. године - IAEA Felowship, CEN Saclay, Француска (Имобилизационе технике радиоактивних материјала и лизиметријска испитивања у миграцији радионуклида);
 • 1991. године - British Council Fellowship, Imperial College, Лондон, Енглеска (методе детекција и пречишћавања алфа емитера из водених раствора);
 • 2004. године - „SGS" Женева, Швајцарска (Lead Auditor Trainig Course; Certified Auditor on QMS ISO 9001:2000).

Радно искуство

 • Од 1986 до 2004. године - Институт за нуклеарне науке „Винча", Београд, Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине", на месту Научног сарадника;
 • 2004. година - „SGS" Београд, SSC, консултант и оцењивач QMS;
 • 2004 - 2005. година - „Lex & Lobby", Београд, заменик директора, консултант;
 • 2005. година - Привредна комора Србије, саветник председника Привредне коморе Србије.