Александар Перић

Име и презиме: Александар Перић

Е-пошта: aleksandar.peric@pks.rs

Држављанство: Република Србија

Образовање

 • 1984 – Дипломирао на Београдском Универзитету, Технолошко-металуршки факултет, одсек за хемијско инжењерство – група за заштиту животне средине;
 • 1989 – Магистрирао на Београдском Универзитету, Технолошко-металуршки факултет, одсек за хемијско инжењерство – група за заштиту животне средине;
 • 1994 – Докторирао на Београдском Универзитету, Технолошко-металуршки факултет.

Специјализације

 • 1983. – „Titan" Cement Company, Солун, Грчка (поступци у детекцији и пречишћавању индустријских полутаната);
 • 1989. – IAEA technical corse, KfK, Немачка (управљање отпадним материјалима из примене радиоизотопа у медицини и индустрији);
 • 1990-1991. – IAEA Felowship, CEN Saclay, Француска (Имобилизационе технике радиоактивних материјала и лизиметријска испитивања у миграцији радионуклида);
 • 1991. – British Council Fellowship, Imperial College, Лондон, Енглеска (методе детекција и пречишћавања алфа емитера из водених раствора);
 • 2004. – „SGS" Женева, Швајцарска (Lead Auditor Trainig Course; Certified Auditor on QMS ISO 9001:2000).

Радно искуство

 • 1986-2004. - Институт за нуклеарне науке „Винча", Београд, Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине", на месту Научног сарадника;
 • 2004. -  „SGS" Београд, SSC, консултант и оцењивач QMS;
 • 2004-2005. - „Lex&Lobby", Београд, заменик директора, консултант;
 • Од 2005. -  Привредна комора Србије, Саветник председника Привредне коморе Србије.