Горан Бојовић

Име и презиме:  Горан Бојовић

Е-пошта:  goran.bojovic@nbs.rs

Држављанство:  Република Србија

Датум и место рођења:  31.05.1963. године, Јагодина;

 

Образовање

  • Дипломирани економиста;

Радно искуство

  • Од 1989. године и даље у Народној банци Србије – Завод за израду новчаница и кованог новца.