Горан Бојовић

Име и презиме: Горан Бојовић

Е-пошта: goran.bojovic@nbs.rs

Држављанство: Република Србија

Датум и место рођења: 31.05.1963. године, Јагодина

 

Образовање

Дипломирани економиста;

Радно искуство

Од 1989. године и даље у Народној банци Србије – Завод за израду новчаница и кованог новца.