Бојан Врањковић

Име и презиме:  Бојан Врањковић

Држављанство:  Република Србија

Датум и место рођења: 09.07.1981. године, Нови Сад;

 

Образовање

  • Дипломирани економиста;
  • Положен Државни стручни испит, Нови Сад;
  • Положен испит за Службеник за јавне набавке, Београд;

Радно искуство

  • 2011-2016. године - Извршилац за финансијско-материјалне послове, Градска управа за културу Града Новог Сада;
  • 2016-2017. године - Руководилац групе за финансијске послове, Градска управа за културу Града Новог Сада;
  • 2017. годинa - В.Д. помоћника генералног секретара Скупштине АП Војводине;
  • 2017. годинa - Начелник Одељења за финансијске послове и јавне набавке, Служба Скупштине АП Војводине;
  • Од 2019. годинa - Покрајинска изборна комисија - финансијски послови;

Страни језик: енглески језик