Александар Лијаковић

Име и презиме: Александар Лијаковић

Контакт телефони: 011/222-4444

E-пошта: office@yugoimport.com

Држављанство: Република Србија

Датум и место рођења: 22.10.1964. године, Београд

Образовање

1990. године - Машински факултет, Београд - дипломирани машински ижењер;

Радно искуство

Од 15.02.1994. у радном односу у Јавном предузећу "Југоимпорт-СДПР на пословима руководиоца службе за промоцију у Сектору за маркетинг, комерцијалне послове и инжењеринг послове, руководиоца Службе за промоцију и руководиоца Одељења за истраживање тржишта, директора Сектора за промоцију, квалитет и односе с јавношћу, а од 01.06.2014. године обавља послове помоћника директора Јавног предузећа „Југоимпорт-СДПР" за комерцијалне послове.

Страни језик: енглески и руски језик