Југослав Петковић

Име и презиме: Југослав Петковић

Телефон: 011/ 222-4444

Е-пошта: office@yugoimport.com

Држављанство: Република Србија

Датум и место рођења: 23.09.1973. године, Београд

 

Образовање

  • 1999. године - Правни факултет, Београд - дипломирани правник;
  • 2013. године - Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд - мастер економиста;

 

Радно искуство

  • Од 20.04.1999. до 05.07.1999. године - обављао послове у Градској управи - Град Београд;
  • Од 06.07.1999. до 31.10.2005. године - обављао послове у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда;
  • Од 01.11.2005. до 14.07.2008.године - обављао дужност помоћника менаџера Градске Општине Земун;
  • Од 05.08.2008. до 13.08.2009. године - обављао послове менаџера за управљање имовинско правним пословима у привредном друштву "Ирва инвестиције" д.о.о., Београд;
  • Од 15.08.2009. до 01.11.2012. године - обављао функцију начелника управе у Градској Општини Земун;
  • Од 02.11.2012. године - именован на функцију в.д. директора Јавног предузећа "Југоимпорт-СДПР";
  • Од 28.12.2017. године - именован на функцију директора предузећа.

Страни језици: енглески језик