U75 A41M “SOVA” predstavlja modernizovanu verziju baznog Utva 75 aviona, namenjen za početnu obuku (i selekciju), sportsko i turističko letenje. Opciono avion se može koristiti za izviđanje, aero foto snimanje, i druge operacije. Takođe, može da nosi naoružanje uz ugradnju odgovarajuće opreme. ‘’SOVA’’ je jednomotorni avion, niskokrilac, kompletno metalne strukture tipa ‘’ljuska’’, sa motorskom oblogom i terminezonima od kompozita. Avion je četvorosed konfiguracije ‘’side by side’’, sa fiksnim stajnim trapom, tipa tricikl. Konfiguracija stajnog trapa dozvoljava sletanje na asfaltne i pripremljene travnate piste. Avion je opremljen jednim, četvorocilindričnim, vazdušno hlađenim motorom ‘’LYCOMING IO-390-A3 A6”, i ‘’constant speed’’ elisom “HARTZELL HC-C2YR-1BFP/F 7894”.