Brzi višenamenski čamci

U oblasti mornarice Jugoimport–SDPR trenutno nudi razvoj i proizvodnju manjih plovnih jedinica. Iz ponude izdvajamo brzi višenamenski čamac za podršku specijalnih operacija, pre svega na rekama i jezerima, ali i u priobalju. Čamac je naoužan topom 20 mm, automaskim bacačem granata 30 mm, mitraljezom 12,7 mm. Ima montažno-demontažnu balističku zaštitu, veliku brzinu, mogućnost transporta ljudi. Takođe, u razvoju imamo savremeni čamac dužine 22 metra, višenamenski rečni čamac koji obuhvata niz zadataka borbe na rekama i oko reka, uključujući i polaganje mina, lov na mine, prevoz specijalnih jedinica, prevoz ronilaca, boraca, vatrenu podršku (specijalnih) jedinica na obali. Takođe, postoji mogućnost razvoja i proizvodnje višenamenskih patrolnih i borbenih čamaca, uključujući i topovnjače, čak do dužine od 50 metara na našim rečnim brodogradilištima.