Vojnik budućnosti u pešadiji

Projekat vojnika budućnosti u pešadiji obuhvata razvoj niza podsistema koji omogućavaju povećanje mogućnosti preživljavanja na bojištu, kao i efikasano obavljanje borbenih dejstava. Projekat uključuje savremena sredstva naoružanja i nišanske sisteme, integraciju u mrežno-centrično bojište.