Aktivnosti
01.06.2024.

Završena taktičko-pokazna vežba Žandarmerije „Lipovica 2024“ uz upotrebu borbenih vozila „Lazar 3“

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Tokom taktičko-pokazne vežbe Žandarmerije „Lipovica 2024“ ova elitna jedinica pokazala je da je izuzetno važan činilac, ne samo radi očuvanja bezbednosti i zaštite javnog reda i mira, već i za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta - zaštite nacionalnih i državnih interesa.

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Istaktuto je da će Ministarstvo unutrašnjih poslova i Direkcija policije nastaviti sa opremanjem i usavršavanjem ove jedinice.

Ministarstvo unutrašnjih poslova

U sastavu jedinice, već više godina, nalaze se i višenamenska borbena oklopna vozila 8h8 „Lazar 3“, proizvodnog programa Jugoimport-SDPR, koja su se i ovom prilikom pokazala izuzetnim tokom izvođenja različitih taktičkih radnji i u realizaciji različitih misija.

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ovom prilikom demonstrirano je dejstvovanje ličnim naoružanjem kroz otvoreni poklopac u prednjem delu vozila na mete koje simuliraju zasedu protivnika u borbi u naseljenom mestu, nakon čega je usledilo ukrcavanje pripadnika Žandarmerije u prostor posade u zadnjem delu vozila kroz rampu. Rampa je dizajnirana tako da ispunjava različite zahteve tokom složenih operacija.

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Po završetku taktičko-pokazne vežbe ocenjeno je da je nivo osposobljenosti pripadnika Žandarmerije na najvišem mogućem stepenu.