Aktivnosti
29.05.2024.

Obuka pripadnika Nacionalne garde Kipra za borbenu upotrebu samohodnih top-haubica „Nora“

Ministarstvo odbrane

Pripadnici Nacionalne garde Kipra borave u Republici Srbiji radi obuke za borbenu upotrebu samohodnih top-haubica 155 mm B-52 M15 „Nora“ iz proizvodnog programa Jugoimport-SDPR.

Ministarstvo odbrane

Nacionalna garda Kipra u svom naoružanju već nekoliko godina ima samohodne-top haubice „Nora“.

Obuku kiparskih vojnika realizovali su instruktori iz Mešovite artiljerijske brigade VS, u čijem se naoružanju nalazi ovaj savremeni artiljerijski sistem. Oni su tokom dvonedeljnog osposobljavanja polaznicima preneli znanja o taktici upotrebe top-haubice i osposobili ih za neposredno rukovanje i gađanje u skladu sa zadatim standardima i normama za efikasno dejstvo ovim borbenim sistemom.

Ministarstvo odbrane

Završne aktivnosti obuke realizovane su na poligonu „Pasuljanske livade“ i obuhvatale su posedanje vatrenog položaja, izviđanje, otkrivanje ciljeva i zauzimanje elemenata za gađanje, i, potom, pripremna i bojeva gađanja iz samohodnih top-haubica.

Ministarstvo odbrane

Postignuti odlični rezultati artiljerijskih bojevih gađanja potvrđuju da je obuka kiparskih posluga u Mešovitoj ariljerijskoj brigadi bila kvalitetna i da je cilj obučavanja u potpunosti ispunjen.

Ministarstvo odbrane

Izvršenju gađanja na poligonu „Pasuljanske livade“ danas je prisustvovao ambasador Kipra u Republici Srbiji Njegova ekselencija Andreas Fotiu.