Prikaz i dеmonstracija bojеvim gađanjеm na poligonu u Nikincima