Додатне слике

Додатне слике

Систем за детекцију и лоцирање противничке артиљерије - ХЕМЕРА

Систем за детекцију и лоцирање противничке артилјерије ХЕМЕРА је намењен за:
  • детекцију и лоцирање (процену координата) противничке артиљерије, минобацача и ракетних система;
  • усмеравање активних сензора према зони од интереса;
  • процену 3D координата тачака од интереса на основу акустичног сигнала генерисаног експлозијом на тим тачкама.

ПЕРФОРМАНСЕ

  • Максимални домет детекције акустичног извора: 30 km;
  • Прецизност процене локације: 1,5 % удаљености од извора на даљини до 15 km;
  • Метода за лоцирање: TDOA&MUSIC;
  • Могућност рада на испресецаном терену у свим временским условима;
  • Могућност рада у условима електронског ометања (комуникациони линк ометања и GPS).