Додатне слике

Додатне слике

САМОХОДНА ТОП-ХАУБИЦА 155 mm НОРА-Б52

Самоходна топ-хаубица 155 mm NORA-B52 (у даљем тексту самоходно оруђе) намењена је за ватрену подршку сопствених јединица. Ватрену подршку остварује снажном, изненадном и брзом ватром по циљевима тактичког, оперативног и стратегијског значаја на великим даљинама.

Комплет самоходне топ-хаубице 155 mm ''NORA-B52'' састоји се из:
• подсистема наоружања,
• подсистема модификованог теренског возила,
• подсистема хидраулике са припадајућим back-up подсистемима,
• подсистема пнеуматске инсталације затварача,
• подсистема електроенергетике,
• подсистема за управљање ватром (SUV) на оруђу,
• противпожарног подсистема,
• подсистема за вентилацију, климатизацију и грејање,
• подсистем везе између чланова посаде,
• помоћног агрегата (мотора и пумпе).

Концепција решења самоходног оруђа NORA-B52 (уградња наоружања на шасију теренског возила конфигурације 8x8) и габаритне димензије оруђа обезбеђују:
• Добру проходност оруђа ван путева и на путевима
• Превожење послуге оруђа
• Превожење 0,5 борбеног комплета муниције за основно наоружање (12 пројектила и 12 барутних пуњења у аутоматском пуњачу и 24 пројектила и 24 барутна пуњења у муницијским контејнерима на оруђу). Превожење преосталих 0,5 b/k муниције се врши у возилима за превоз и претовар муницие (логистичка возила). Три (3) логистичка возила, на нивоу батерије, превозе по 72 пројектила и по 72 барутна пуњења (0,5 b/k за батерију). На сваком оруђу се превози и по један b/k муниције за допунско наоружање.
• Безбедан рад послуге при опслуживању оруђа на ватреном положају.
• Балистичку заштиту послуге, делова склопа наоружања и возила (кабине возача, помоћне кабине, кабина командира одељења и нишанџије, муницијског контејнера и дела куполе где су смештене касете аутоматског пуњача) од метка 7,62 x 39 mm FMJ и парчади артиљеријских пројектила 155 mm.
• Безбедно напуштање бојишта у случају квара основног хидро-електричног система уз помоћ резервних подсистема уграђених на возило.
• Три (3) мода рада (аутоматски, полуаутоматски и ручни).

Самоходно оруђе NORA-B52 испуњава следеће захтеве покретљивости и проходности:
• највећа брзина кретања по равном асфалтном путу ≥ 80 km/h
• највећа брзина кретања по равном макадамском путу ≥ 40 km/h
• ров ширине ≥ 1600 mm
• највећи уздужни нагиб ≥ 50%
• највећи попречни нагиб ≥ 20%
• аутономија кретања по равном путу (асфалтном или добром макадаму) до 500 km
• дубина воденог газа ≥ 1,0 m
• висина вертикалне препреке ≥ 0,50 m
• минимални радиус окрета ≤ 16,6 m
• пређени пут са оштећеним пнеуматицима до 50 km

Самоходно оруђе NORA-B52 треба да има следеће наоружање:
• Основно наоружање: топ 155 mm са цеви дужине 52 калибара, уграђен у куполу (делимично оклопљен) на модификовану основу теренског аутомобила;
• Помоћно наоружање: - митраљезом 12,7 mm са турелом;
• Бацачи димних кутија (две групе по два бацача 82 mm уграђене на предњи део кабине возила);
• Наоружање за обуку: спрегнути том 20 mm М55;

Употреба самоходног оруђа NORA-B52 је обезбеђена, без деградирања експлоатационих карактеристика, у следећим условима:
• На свим врстама терена;
• При свим климомеханичким условима (сунце, киша, снег, висока влажност, висока концентрација песка);
• Дању и ноћу, при свим условима видљивости;
• Рад свих основних подсистема оруђа је поуздан у температурном опсегу од -25ºC do +55ºC;
• У случају отказа рада основног мотора, додатни агрегат који је уграђен на оруђе, обезбеђује несметан рад свих извршних органа;
• У случају отказа електро-енергетског подсистема, преко уграђених блокова и вентила на оруђу, обезбеђује се извршење основних функције у цилју напуштања ватреног положаја;
• Оруђе има уграђен независни, резервни, ручни хидраулички подсистем који ће обезбедити превођење оруђа из борбеног у маршевски положај ради повлачења са ватреног положаја;

Борбена маса оруђа NORA-B52 са 0,5 b/k и члановима посаде није већа од 36 t.
Број чланова посаде самоходног оруђа NORA-B52 је 5 (командир, нишанџија, возач и 2 послужиоца).
Међусобна комуникација чланова посаде омогућена је уређајем UMK којим могу вршити несметану комуникацију на радним местима као и на местима попуне компоненти аутоматског пуњача. UMK је интегрисан у систем везе на нивоу оруђа и батерије.
На самоходном оруђу NORA-B52 је интегрисан део система за управљање ватром, који, заједно са ситемом за управљање ватром на нивоу батерије и дивизиона, омогућава ефикасно коришћење оруђа.
Систем за управљање ватром на нивоу батерије омогућава коришћење оруђа на неколико начина: у аутоматском (аутоматска нишанска линија), полуаутоматском и класичном (ручном) режиму рада.

Део система за управљање ватром на оруђу сачињавају:
• Уређај за инерцијално навођење, оријентацију и усмеравање у основни правац;
• Уређај за одређивање позиције оруђа у простору;
• Средства везе;
• Уређај за међусобну комуникацију посаде;
• PLC уређај;
• Показивачи елемената гађања и осталих информација са рачунарима;
• Комплет нишанских справа за посредно и непосредно гађање са прибором за осветљавање истих.
• Колиматор за свако оруђе за обележавање основног правца у класичном - ручном режиму рада.