Копнена војска КОВ

Копнена војска је вид оружаних снага који сачињавају јединице специјализоване за борбено и друго деловање на копну. Копнена војска се дели на родове: пешадије, артиљерије, инжењеринга, логистике…

Ваздухопловство

Противваздушна одбрана је у саставу војске, са задатком да штити ваздушни простор своје зоне одговорности, као и да пружа подршку својим копненим и укупним оружаним снагама, сачињавају је: ловачка авијација, системи противваздушне одбране…

Ратна морнарица

Ратна морнарица има задатак одбране обале, пловних река и језера, подршка снагама копнене војске и територијалне одбране у борбеним дејствовањима дуж обалног појаса и речних токова, одржавање превласти у властитом обалном подручју.

Муниција

Скупни назив за све врсте муниције је муниција. Муниција је назив за групу пројектила. У зависности од начина употребе и система у којима се користи, муниција се дели на : Пешадијску, артиљеријску, ракетну… У ову поделу треба укључити компоненте система: баруте, упаљаче, експлозиве…

Инжењеринг

Инжењерија извршава задатке техничког и борбеног карактера. Изводи радове на сувоземним комуникацијама и логорским грађевинама, проналази и експлоатише воду, руши разне објекте, поставља и савлађује разне врсте минско-експлозивних препрека, водене и фортификацијске препреке и објекте, располаже инжењеријским машинама и другим инжењеријским средствима.

Истраживање и развој - Испитивање НВО

Истраживање и развој и испитивање војне опреме има примарни задатак пројектовања и развој оруђа и система који се производе у фабрикама одбрамбене индустрије Србије као и њихово испитивање. Такође се врше испитивања производа, материјала и система који се уводе у наоружање Војске Србије.

Образовање и обука

Увођење сложених техничко-технолошких система у савремено наоружање довело је до потребе за сталним усавршавањем војних професионалаца. У центрима за обуку у којима се врши опште и стручно оспособљавање припадника Војске Србије  могу се одвијати и обуке припадника страних оружаних формација.

Ремонт

Генералне поправке и преправке средстава наоружања и војне опреме је један од битних предуслова за функционисање тих средстава и продужавање њихове употребе. Успешно обављање ове функције условљено је савремено опремљеним капацитетима, постојањем специјализованих кадрова и применом нових технологија на свим нивоима одржавања, од техничког прегледа до генералног ремонта.