Међународни привредни сајам „МОСТАР 2017“, Р. Босна и Херцеговина