Додатне слике

Додатне слике

,,Ласта -95 “

Авион ЛАСТА-95 намењен је за одабир кандидата и почетну и основну обуку пилота. Има мале брзине слетања и полетања, прилагођен је пилоту и прашта грешке неискусним пилотима.  

Авион је конструисан у складу са Федералним авионским прописима (F.A.R. – Part 23: Airwothiness Standards/Стандарди везано за пловидбеност летелице/), и то: 

  • ОСНОВНА ВАРИЈАНТА АВИОНА направљена је у складу са захтевима категорије аеробатиц са   оптерећењима (nz_max = 6.0, nz_min= -3
  • ВАРИЈАНТА АВИОНА СА НАОРУЖАЊЕМ направљена је у складу са захтевима категорије утилитy са оптерећењима од (nz_max = 4.4, nz_min= -1.8

Са својим карактеристикама и осавремењеном авиоником, авион обезбеђује комплетну обуку пилота у свим аспектима примене авиона укључујући и: 

  • основно летење 
  • фигурно летење 
  • навигационо летење 
  • основне елементе ноћног летења 
  • инструментално летење II категорије 
  • основне елементе гађања, ракетирања и бомбардовања (GRB
  • лаке блиске ваздухопловне ватрене подршке у операцијама  смиривања побуна и ваздушне патроле/лаке борбене задатке

Стајни трап Ласте-95 опремљен је резервним механичким системом за извлачење стајног трапа (у случају отказа хидраулике). Овај механички систем обезбеђује сигурно извлачење стајног трапа и забрављивање све три упорнице у извученом положају, при хоризонталној брзини авиона до 180км/х. Смањење масе конструкције постигнуто је применом напредних метода за израчунавање напрезања укључујући и нумеричке симулације ради испуњавања захтева за чврстоћу и крутост. Чврстоћа конструкције авиона проверена је експерименталним испитивањем које је потврдило концепт и приступ примењен приликом прорачуна.