Додатне слике

Додатне слике

АВИОН “СОВА“

Авион СОВА је модернизована четворосед верзија основног двоседог авиона УТВА 75 и намењен је за почетну обуку (и селекцију), тренажу, спорт (у аероклубовима) и туризам. Могућа помоћна намена је извиђање, патролирање, фотоснимања и слично и могућност ношења средстава наоружања уз уградњу одговарјуће опреме. Посебна предност ове верзије авиона, опремљеног савременом дигиталном приказивачком опремом, је могућност почетне обуке са више ученика, тако да су трошкови обуке значајно смањени.

Основне верзије авиона су сертификоване по Federal Aviation Regulations (F.A.R. – Part 23: Airworthiness Standards), УТВА 75 у utility категорији, УТВА 75А41 у normal категорији, а ова верзија (СОВА) ће бити досертификована по CS-23 (Certification Specifications for Normal, Utility, Aerobatic, and Commuter Category Aeroplanes).