Вести 26.08.2014.

Никинци стална изложба НВО

Један од основних елемената маркетиншко-промотивног потенцијала Југоимпорт-СДПР Ј.П. је стална изложба средстава НВО у Никинцима. Потреба за формирањем овакве изложбе проистекла је из значајног пораста обима уговарања, као и пораста укупног потенцијала понуде предузећа Југоимпорт-СДПР Ј.П., односно југословенске одбрамбене индустрије, карактеристичне за другу половину 60-их година. Локација за формирање овакве изложбе одабрана је на основу идеје да се ино-партнерима по статичком приказу изврше и одговарајуће функционалне демонстрације, где је идеалну могућност пружао централни полигон ЈНА у Никинцима, за испитивање средстава НВО. Изложба је првобитно формирана  у оквиру седам павиљона површине 5500 м2  покривеног простора и представљала је истински ексклузиван промотивни објекат југословенске одбрамбене индустрије.

Последњих година на простору изложбе и простору полигона Никинци који се налази у саставу Техничко-опитног центра организован је низ комплексних презентација сложених система НВО, које су резултовале потписивањем виталних уговора за наше предузеће. Мора се нагласити врло тесна сарадња нашег предузећа са Техничко опитним центром која је омогућила извођење сложених презентација, динамичких приказивања и испитивање средстава НВО,  у сарадњи са предузећима српске одбрамбене индустрије (СОИ).

Тако интегрисан процес промоције изведен је у врло значајном обиму током процеса обележавања 55. годишњице Југоимпорт-СДПР Ј.П. када је на простору полигона Никинци и сталне изложбе НВО приказана практично комплетна понуда наше компаније, односно СОИ  са техничким збором, презентацијом, кратком парадом и функционалном демонстрацијом са бојевим гађањем из неких капиталних одбрамбених система.

Назад на актуелности